Work

DSC_0996Due to the fleet’s expansion, PHTS SERAFIN SP z o.o. will employ international transport drivers:

Requirements:

– driving licence cat. C+E
– digital driver’s card
– valid professional qualifications
– ADR certificates
– at least 2 years of experience in the international transport

 

Please send your CV to the address: anna.serafin@phts-serafin.pl

 

Klauzula informacyjna zgodna z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej zwanego RODO w procesie rekrutacji.

Administratorem Danych Osobowych jest PHTS Serafin Sp. z o.o. z siedzibą w Witnicy, ul. Spedycyjnej 1.

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia przesłania CV.

Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez PHTS Serafin Sp. Z o.o. z siedzibą w Witnicy, ul. Spedycyjnej 1, w celu przesyłania treści marketingowych na mój adres e-mail.

Wysłanie danych osobowych w CV na e-mail: anna.serafin@phts-serafin.pl jest równoznaczne z akceptacją przetwarzania danych osobowych przez firmę PHTS Serafin Sp. z o.o. z siedzibą w Witnicy, ul. Spedycyjnej 1.